Program


Program 2022/2023

 

Velkommen i Foreningen Norden, Slagelse Lokalafdeling.

 

Velkommen til en ny sæson i Foreningen Norden.Hvor ikke andet er angivet holdes foredragene på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, Slagelse, og der er ikke tilmelding.
Entré inkl. kaffe/te og kage: 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for gæster.


Der er ikke forhåndstilmelding

 


❑ Tirsdag den 18. oktober 2022 kl. 19 - 21.

Isens hemmeligheder.

Foredrag af professor Dorthe Dahl-Jensen, Is og Klima gruppen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

I den seneste tid har hendes forskning fokuseret på udviklingen af Grønlands indlandsis i forbindelse med den globale opvarmning. Som den første og eneste i verden borer Dorthe Dahl-Jensen og hendes hold af 40 internationale forskere en 2650 m dyb iskerne gennem indlandsisen midt i en isstrøm i Nordøstgrønland.

Foredraget vil komme ind på, hvordan vi kan bruge viden om fortidens klima til at forstå, hvad der sker i vores fremtid bl.a. om isstrømmenes bidrag til havvandsstigningerne, og hvad forskerne mener, der vil ske i den kommende tid.

Hun medvirkede i 2022 i Lars Ostenfelds betagende og tankevækkende film Into the Ice om indlandsisen på Grønland.


❑ Mandag den 14. november 2022 kl. 19 – 21.

Skumringsaften i den Nordiske Biblioteksuge.

På mere end 2000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles tusindvis af tilhørere i skumringstimen kl. 19 lokal tid for at lytte til en nordisk fortælling. Vi samarbejder med Slagelse Bibliotek om arrangementet. Forfatteren Dy Plambeck læser uddrag fra den svenske forfatter Patric Svenssons roman Åleevangeliet.


Efter oplæsningen fortæller Dy Plambeck om sit eget forfatterskab, der rummer flere børnebøger foruden romaner for voksne. For sin seneste roman, Til min søster, fik hun Politikens litteraturpris. Hun har siddet i Højskolesangbogsudvalget, der redigerede den 19. udgave, hvor hun har tre sange med. Hun er også kendt som debattør og skribent i bl.a. Politiken, Weekendavisen og Information.


Gratis adgang inkl. kaffe, te og kage denne aften.


❑ Søndag den 4. december 2022 kl. 13 - 15.

Klimaforandringer - konsekvenser

Foredrag af professor Sebastian Mernild.

Det er utvetydigt, at menneskelig indflydelse har opvarmet klimasystemet, og at udbredte og hastige klimaforandringer har fundet sted. Hvert af de sidste fire årtier har været varmere end noget foregående årti siden 1850. Der vil komme stigninger i temperaturekstremer, intensitet af kraftig nedbør og alvorlig tørke. Mernild vil give jer en indflyvning til de klimaforandringer, vi har set over tid, men også hvad vi forventeligt vil se af forandringer i årtierne, der kommer.

Sebastean Mernild er ph.d. og dr.scient, professor ved Syddansk Universitet siden 2020. Fra 2016-2020 var Mernild direktør for Nansen Center Bergen, et af de mest anerkendte klimaforskningscentre i Nordeuropa. Mernild blev udvalgt af FN's klimapanel (IPCC) som hovedforfatter på den 6. IPCC-rapport. I 2018 vandt han Danmarks Radios formidlingspris Rosenkjærprisen.❑ Søndag den 8. januar 2023 kl. 14 - 16.

Herregårdene i Slagelse Kommune.

Foredrag af historiker, cand.phil. Carsten Egø Nielsen.

Den nuværende Slagelse Kommune er rig på herregårde. I foredraget skal vi høre om de ca. 18 herregårde, der findes i kommunen. Alle herregårdene har naturligvis deres individuelle historie, men mange af dem har haft betydning ud over lokalområdet. Omkring halvdelen af herregårdene har baggrund i det store Antvorskov Kloster og Slot, hvis store arealer blev grundlaget for den nuværende herregårdsstruktur i Slagelse Kommune. Vi kommer hele kommunen rundt, og foredraget er ledsaget af mange gamle og nutidige billeder.❑ Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19 - 21.

Union eller undergang.

Foredrag af Rasmus Glenthøj, lektor ved Syddansk Universitet i Odense.

Frygten for undergang fik i 1800-tallet radikale revolutionære politikere og kongelige til at stræbe efter at samle Sverige, Norge og Danmark i en union. Der var alvorlige planer om statskup, krig og bortførelse af den danske kongefamilie.Vi orienterer om ændringer i programmet på mail og her på hjemmesiden

Det trykte program ligger på Slagelse Bibliotek og kan fås på møderne.