Om os

Kendskab giver venskab

Styrelsen

Steen Ludvigsen (formand)

Tlf. 21 26 21 82       Mail: formand@norden-slagelse.dk

Gunnar Jensen (næstformand)

Tlf. 40 26 53 17

Agnete Engell Berthelsen (kasserer)

Tlf. 28 19 51 23

Anders Henriksen

Tlf. 61 28 13 75

Aase Kanding

Tlf. 23 34 87 14

Frede Olsen

Tlf. 21 63 44 57

Kurt Andreasen

Tlf. 28 69 67 92

Lone Nielsen


Søren Stjernø (hjemmeside)                                                              

Tlf. 55 45 31 52

Julia Kiy (suppleant)


Styrelsen blev konstitueret 23. april 2024

Formål & historie


Foreningens formål er beskrevet i vedtægternes § 1. Det er: "… på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil." Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.


Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreninger NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.


Foreningen har to gange, i 1933 og 1934, været indstillet til Nobels fredspris.


Foreningen NORDEN fik en voldsom opblomstring efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes. Og på det tidspunkt gik foreningen fra at være en elitær til at være en bred folkelig forening.


Foreningen spillede en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, ligesom foreningen var primus motor i det arbejde, der førte til den nordiske pasunion, det fælles arbejdsmarked, socialkonventionen, sprogkonventionen og tankerne om et nordisk fællesmarked.


I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter 'familien' en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet.


Foreningen NORDEN er med sit historiske fundament også svar på nutidens og fremtidens udfordringer.Lokalafdelingen i Slagelse blev stiftet i 1943 med forstander Frederik Nørgaard som formand. Slagelse Lokalafdeling har siden sin oprettelse i 1943 haft følgende formænd:


  1. Forstander Frederik Nørgaard fra 1943


  2. Sognepræst dr. theol. Niels Nøjgaard fra1945


  3. Redaktør Waldemar Petersen fra1946


  4. Adjunkt H. P. Bendtsen fra 1950


  5. Kommunaldirektør Kjærsgaard Nielsen fra 1961


  6. Fuldmægtig Erik Stein (Chr.) fra 1966


  7. Socialinspektør Kurt Rasmussen fra 1970


  8. Fru Ines Willadsen fra 1972


  9. Lærer Harry Eskildsen fra 1982


10. Gårdejer Vagn Nielsen fra 1986


11. Fru Sigrid Sørensen fra 1988


12. Konstruktør Vagn Pedersen fra 2000


13. Overlærer Inge Lise Petersen (kontaktperson) fra 2005


      Foreningen på stand by i 2008


14. Overlærer Steen Ludvigsen fra 2009


og følgende kasserere:


  1. Direktør Svend Aage Povlsen fra 1943


  2. Gartner Jacobsen fra 1951


  3. Lærer M. Mikkelsen fra 1958


  4. Peter Krogh fra 1966


  5. Dora Linneberg fra 1977


  6. Ingemann Pedersen fra 1979


  7. Vilhelm Larsen fra1980


  8. Johannes Sørensen fra 1985


  9. Konstruktør Vagn Pedersen fra 1999


10. Overlærer Poul Henning Madsen fra 2000


      Foreningen på stand by i 2008


11. Konstruktør Vagn Pedersen fra 2009


12. Agnete Engell Berthelsen 2014