Hjem

Opdateret 14/9 2023

Kendskab giver venskab

Velkommen i Foreningen NORDEN, Slagelse


Samarbejdet mellem de nordiskelande, politisk, administrativt, kulturelt og folkeligt er med densikkerhedspolitiske situation i Europa blevet vigtigere endnogensinde.

Denordiske landes sammenhold og samarbejde er et godt bolværk modstater, der har en anden opfattelse af menneskerettigheder ogverdensorden, end vi har hos os.

ForeningenNORDEN er en tværpolitisk, folkelig organisation, som siden 1919 hararbejdet for at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande. Vi harlokalafdelinger og en landsorganisation i alle 8 nordiske lande ogselvstyreområder.

Kendskabgiver venskab. På det lokale plan arbejder vi på at udbredekendskabet til de nordiske lande gennem foredrag og årlige udflugterog rejser i Norden. Vi samarbejder med lokalafdelinger i Sverige,Norge og Finland.

ISlagelse har vi siden 24. august 1943 haft en særdeles aktiv ogvelfungerende afdeling med for tiden ca. 240 medlemmer.

SteenLudvigsen,

formand.
Aktuelt

MEDLEMSKAB

Medlemsformer og årlige kontingentsatser 2023


- Personligt medlemskab: 305 kr.

- Husstandsmedlemskab: 400 kr.

- Pensionistmedlemskab:  205 kr.

- Pensionistparmedlemskab: 250 kr.

- Skolemedlemskab: 200/495 kr.

- Støttemedlemskab (aftales)


Indmeldelse


IMG_6566
IMG_6550
IMG_6537 (2)


Thy og Vestjylland Se alle billeder ved at klikke på teksten.Trekantområdet 30. maj 2023
Fotografen har været på spil igen

IMG_6602
IMG_6639
IMG_6662

Program for

2023 -2024 

 

Hvis ikke andet er angivet holdes alle arrangementerne i den store sal på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3.  

Entré m. kaffe/te og kage: 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for gæster.

Der er ikke forhåndstilmelding

    Kalender for 2023 - 2024

28.-31. august Sommerrejse til Hanstholm, Thy og Vestjylland.
10. oktober Sirius, den umulige dokumentar.
13. november Skumringsaften med Dy Plambeck.
26. november Finsk eller svensk. Om Ålands historie.
07. januar Nedslag i en seismologs liv.
30. januar Grøn omstilling er alles ansvar. OBS Datoændring
19. marts Gæstebud og generalforsamling i Kløverhuset.
14. maj Forårstur.
25. maj Repræsentantskabsmøde i København.
august Sommerrejse til Sverige.
6.-8– september Venskabstræf i Slagelse med Hässleholm, Paimio og Follo.


Læs og download

det trykte program herover 

 Gode links


foreningen-norden.dk, som leder dig ind på landsforeningens hjemmeside. Her findes bl. a. oplysninger om samtlige andre lokalforeningers aktivitetsprogrammer. 
Følg os på facebook


Klik på teksten i billedet herunder